6 Μήνες

50.00 

 

• x12 Εξατομικευμένες διατροφές

• Διαρκής δυνατότητα επικοινωνίας με τον διατροφολόγο

• x12 Εξ Αποστάσεως συνεδρίες (Skype, Meet, Viber κλπ.)

 
 

*Η τιμή που αναγράφεται είναι τιμή για κάθε μήνα. Οι μήνες προσδιορίζονται από το πλάνο διατροφής που επιλέξατε.